حلوا مسقطی حاج رسول

طرح جعبه فلزی
جعبه فلزی

کاسه فلزی طرح قدیم

کد : 5

وزن خالص (گرم) : 300

تعداد در کارتن : 50

کاسه فلزی طرح جدید

کد : 6

وزن خالص (گرم) : 300

تعداد در کارتن : 48

فلزی میکس هخامنش

کد : 14

وزن خالص (گرم) : 300

تعداد در کارتن : 20

فلزی اعیانی میکس بزرگ

تعداد در کارتن : 10

وزن خالص (گرم) : 700

تعداد در کارتن : 10

فلزی اعیانی کوچک

کد : 49

وزن خالص (گرم) : 400

تعداد در کارتن : 12

فلزی میکس امپراتور

کد : 51

وزن خالص (گرم) : 500

تعداد در کارتن : 20

حلوا مسقطی حاج رسول

طرح جعبه کادویی

جعبه طلایی مشبک 4 مغز

کد : 30

وزن خالص(گرم) : 550

تعداد در کارتن : 15

غنچه 6 ضلعی - میکس

کد : 27

وزن خالص(گرم) : 240

تعداد در کارتن : 12

غنچه 6 ضلعی - آجیلی 4 مغز

کد : 25

وزن خالص(گرم) : 240

تعداد در کارتن : 12

جعبه خاتم شفاف میکس

کد : 55

وزن خالص(گرم) : 500

تعداد در کارتن : 15

غنچه 6 ضلعی - گل محمدی

کد : 26

وزن خالص(گرم) : 240

تعداد در کارتن : 12

آجیلی جعبه طلا کوب

کد : 28

وزن خالص(گرم) : 550

تعداد در کارتن : 12

پیشنهاد ما

مسقطی مجلسی ویژه حاج رسول

تلقی کاوردار نارگیلی

کد : 18

وزن خالص(گرم) : 440

تعداد در کارتن : 15

جعبه مجلسی نارگیلی

کد : 42

وزن خالص(گرم) : 550

تعداد در کارتن : 18

جعبه مشبک نارگیلی

کد : 50

وزن خالص(گرم) : 500

تعداد در کارتن : 16

تلقی کاوردار 4 مغز

کد : 17

وزن خالص(گرم) : 440

تعداد در کارتن : 15

آلبومی نارگیلی لقمه

کد : 20

وزن خالص(گرم) : 570

تعداد در کارتن : 27

جعبه مجلسی میکس

کد : 43

وزن خالص(گرم) : 550

تعداد در کارتن : 18

حلوا مسقطی حاج رسول

طرح مجلسی

لقمه آجیلی ویژه

کد : 24

وزن خالص(گرم) : 560

تعداد در کارتن : 24

آجیلی تخت

کد : 21

وزن خالص(گرم) : 480

تعداد در کارتن : 27

دیس مخلوط دو رنگ

کد : 54

وزن خالص(گرم) : 900

تعداد در کارتن : 12

تلقی کاوردار گل محمدی

کد : 15

وزن خالص(گرم) : 440

تعداد در کارتن : 15

تلقی کاوردار زرشکی

کد : 16

وزن خالص(گرم) : 440

تعداد در کارتن : 15

آجیلی دیس جعبه ای

کد : 19

وزن خالص(گرم) : 1000

تعداد در کارتن : 12

آلبومی میکس

کد : 23

وزن خالص(گرم) : 580

تعداد در کارتن : 27

آلبومی 4 مغز لقمه

کد : 60

وزن خالص(گرم) : 580

تعداد در کارتن : 27

مسقطی حاج رسول

طرح فله ای

کاسه معمولی

کد : 2

وزن خالص(گرم) : 260

تعداد در کارتن : 42

کاسه مستطیل 4 مغز

کد : 3

وزن خالص(گرم) : 300

تعداد در کارتن : 56

کریستال گرد آجیلی

کد : 7

وزن خالص(گرم) : 630

تعداد در کارتن : 16

کاسه 4 مغز

کد : 1

وزن خالص(گرم) : 300

تعداد در کارتن : 42

مسقطی کریستال

طرح کریستال

فله ای نارگیلی 2 مغز

کد : 31

وزن خالص(گرم) : 1000

تعداد در کارتن : 15

فله 4 مغز - با مغز مخصوص

کد : 32

وزن خالص(گرم) : 1000

تعداد در کارتن : 15

فله ویفری

کد : 33

وزن خالص(گرم) : 1000

تعداد در کارتن : 12

فله گل محمدی

کد : 34

وزن خالص(گرم) : 1000

تعداد در کارتن : 15

آجیلی شفاف با مغز مخصوص

کد : 35

وزن خالص(گرم) : 1000

تعداد در کارتن : 15

فله زرشکی اناری

کد : 36

وزن خالص(گرم) : 1000

تعداد در کارتن : 15

فله انجیری

کد : 52

وزن خالص(گرم) : 1000

تعداد در کارتن : 12
logo-shafaf57

لار – شهرجدید – میدان امام حسین (ع) – ابتدای بلوار اندیشه

شنبه-چهارشنبه: 08.00 صبح – 15:00 عصر

پنجشنبه: 08:00 صبح – 13:00 عصر

شماره تماس جهت سفارشات :

52247974 071

تمام حقوق سایت برای مسقطی حاج رسول محفوظ است.